Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

Artisti atrox -  Otsikko translunaria

Lyriikat & Käännös: atrox - translunaria Alhaalla näet käännetyt atrox lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän atrox kirjainta a ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä atrox meidän arkistostamme, kuten translunaria.

Alkuperäinen

Borrow my imagination for a little while. How can I comfort you? You say you like it this way. Night or day - it's the same to you.
Until that day I plant mercury globeflowers in my garden and until that night your beams make the flowers explode and spread your seeds.
Comfort? Yeah like putting plasters on a limb consumed by leprosy. Comfort? Yeah like sticking the head in the sand.
I conjured a miserable creature for you. A restless moonling always on the move. It founded its own nomadic state - Translunaria.
The moonling can never be seen from earth.
Braiding moonbeams.
How can I comfort you? You like it this way, don't you? Slowly revolving a white horizon round your axis.
Your magnetism is so week, you can hardly keep the ivory tower I conjured for you.
How can I...? You say you don't want it. You say you don't need it. How can I...? You don't care at all, do you?

käännös

Lainaa mielikuvitustani hetkeksi. Kuinka voin lohduttaa sinua? Sanot, että pidät siitä tällä tavalla. Yö tai päivä - se on sama sinulle.
Siihen asti istutan puutarhaani elohopeankukkia ja siihen yöhön palkit saavat kukat räjähtämään ja levittämään siemeniäsi.
Mukavuus? Joo kuin laittamalla laastarit spitaalin kuluttamaan raajaan. Mukavuus? Joo kuin pistän pään hiekkaan.
Loitsin sinulle kurjuuden olennon. Levoton moonling aina liikkeellä. Se perusti oman nomadisen valtion - Translunarian.
Moonlingia ei voi koskaan nähdä maasta.
Punoskuusäteet.
Kuinka voin lohduttaa sinua? Pidät siitä tällä tavalla, eikö vain? Hitaasti pyörii valkoinen horisontti akselisi ympäri.
Magneettisuutesi on niin viikko, että tuskin pystyt pitämään norsunluutornia, jonka loin sinulle.
Miten voin...? Sanot, ettet halua sitä. Sanot, ettet tarvitse sitä. Miten voin...? Etkö välitä ollenkaan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *