Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

  • Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brutal truth – godplayer 4 06

Artisti brutal truth -  Otsikko godplayer 4 06

Lyriikat & Käännös: brutal truth - godplayer 4 06 Alhaalla näet käännetyt brutal truth lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän brutal truth kirjainta b ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä brutal truth meidän arkistostamme, kuten godplayer 4 06.

Alkuperäinen

(Brutal Truth)
digerdoo handled by Andy Haas
Dilution of pain
Bleed ipetent reign
Life throught purity
Humanity maintained
It brings in hope of precious life
Answers agony divine
Push ill-thoughts
Of humanities decline
Finally, system feeds, travesties
Chokes life's inner sancity
Skeptically, you'll see,
Their lives ain't worth a dime
In the end, you and I will never see
Look as one one, upon this blasphemy
If I was you, I'd adjust my sensitivity
Blame or fault, question rationality
In the end, you and I will never see
Pain is small defy your own mortality
Run again, answers will be the same
Open your eyes and see it for what it is
Corporate science descroying lives in the benefit of none
Liberation from the foolish
Cash in cost, rhyme or reason ... no!

käännös

(Brutaali totuus)
digerdoo käsittelee Andy Haas
Kivun laimennus
Verenvuoto ipetentti hallitsee
Elämä ajatteli puhtaudesta
Ihmiskunta säilyi
Se tuo arvokkaan elämän toivoa
Vastaukset tuskallinen jumalallinen
Työnnä huonoja ajatuksia
Humanististen tutkimusten lasku
Lopuksi, järjestelmän syötteet, kaupat
Tukahduttaa elämän sisäisen tyydytyksen
Skeptisesti näet,
Heidän elämänsä ei ole sentin arvoista
Loppujen lopuksi sinä ja minä emme koskaan näe
Katsokaa yhtenäisenä tätä jumalanpilkkaa
Jos olisin sinä, säätäisin herkkyyttäni
Syy tai vika, kyseenalaista rationaalisuus
Loppujen lopuksi sinä ja minä emme koskaan näe
Kipu on pieni uhmata oma kuolleisuus
Suorita uudelleen, vastaukset ovat samat
Avaa silmäsi ja katso sitä mitä se on
Yritystiede, joka tuhoaa elämän, ei ole minkään eduksi
Vapautuminen tyhmästä
Käteinen hinta, riimi tai syy ... ei!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *