Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

Artisti corporate avenger -  Otsikko evolved

Lyriikat & Käännös: corporate avenger - evolved Alhaalla näet käännetyt corporate avenger lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän corporate avenger kirjainta c ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä corporate avenger meidän arkistostamme, kuten evolved.

Alkuperäinen

Indians are not chinamen, some books contain lies.
If man had evolved from apes, there would be no more apes.
It has been said and written over and over again that the first north
Americans followed migrations of animals on a land bridge from asia into the north America due to
exposed land which occured during the low sea levels of the last ice age.
It has been said that there is no historic record of these early pioneers the
last of which crossed supposedly at 10,000 years ago, even though great
civilizations, with great structures already existed in north and South America.
If man had evolved from apes, there would be no more apes.
Oh, the truth feels good.
All this is quoted as fact with absolutely no consideration to the common
sense notion that as an ice age recedes it does so from the warmest parts of
the earth around the equator, to the north and to the south towards poles.
This grear land bridge theory subliminally suggest that the people who were
native to this land were not native at all but mere descendants of immigrants.
If man had evolved from apes, there would be no more apes.
Oh, the truth feels good.

käännös

Intiaanit eivät ole kiinalaisia, jotkut kirjat sisältävät valheita.
Jos ihminen olisi kehittynyt apinoista, ei olisi enää apinoita.
On sanottu ja kirjoitettu uudestaan ​​ja uudestaan, että ensimmäinen pohjoinen
Amerikkalaiset seurasivat eläinten muuttoliikettä maasillalla Aasiasta Pohjois-Amerikkaan
paljastettu maa, joka tapahtui viimeisen jääkauden matalan merenpinnan aikana.
On sanottu, että näistä varhaisista tienraivaajista ei ole historiallista tietoa
joista viimeinen ylitti oletettavasti 10000 vuotta sitten, vaikka suuri
sivilisaatioita, joilla oli suuria rakenteita jo Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.
Jos ihminen olisi kehittynyt apinoista, ei olisi enää apinoita.
Totuus tuntuu hyvältä.
Kaikki tämä mainitaan tosiasiana, ilman että otettaisiin huomioon yhteistä
aistillinen käsitys siitä, että jääkauden vetäydyttyä se tekee sen
maa päiväntasaajan ympärillä, pohjoiseen ja etelään napoja kohti.
Tämä raskaan maasillan teoria viittaa alitajuisesti siihen, että ihmiset, jotka olivat
tälle maalle syntyneet eivät olleet lainkaan kotoisin vaan pelkästään maahanmuuttajien jälkeläisiä.
Jos ihminen olisi kehittynyt apinoista, ei olisi enää apinoita.
Totuus tuntuu hyvältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *