Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

  • Homepage
  • >
  • C
  • >
  • corporate avenger – voting doesn t work

Artisti corporate avenger -  Otsikko voting doesn t work

Lyriikat & Käännös: corporate avenger - voting doesn t work Alhaalla näet käännetyt corporate avenger lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän corporate avenger kirjainta c ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä corporate avenger meidän arkistostamme, kuten voting doesn t work.

Alkuperäinen

Voting doesn't work 1-2-3
It's time you know your enemy
I won't pledge allegiance to hypocrisy
Your democracy, is not for me
So, when we try to change this place
Courtroom pulls an about face
Fantasies of the master race
Our elections they erase
See once upon a time we were all free
When we lived in tribal societies
Peace and harmony
And everything for the good of family
Yeah, cancer people can smoke weed
People voted to be free
But the fascist rule decree
Pigs arresting you and me
Voting doesn't work
Why?
When they don't like what we say then they stop it in the courts.
President this, president that
Represent the ruling class
One says this, one says that
Sounds the same what choice is that
See voting doesn't work 1-2-3
Coming from the NATION OF THE CHEROKEE
How can you choose when you don't have a choice?
How can you choose when you don't have a voice?
Yeah, interest games, their interest rates
Secret power fueled by hate
Fear for cash, cash for fear
Greenspan is the ruler here
Yeah, a pig is a pig
And they took it away
And I don't give a fuck about the things they say
It don't mean shit to me
Voting doesn't work, it's easy to see, that
Voting doesn't work
Why?
When they don't like what we say then they stop it in the courts
Voting doesn't work, I have seen
Along with piles of broken treaties
Your reality produces poverty, spiritually
In a nation of greed.
Well who is working, who is not
Think votes count, well I think not
Doesn't matter what we say
Things will always go their way
Power to the people is just a fantasy
And they sell it to us as an American dream
Well, your vote counts 1-2-3
Living in democracy
Everybody here is free
'cause it's BILLS for you and it's BILLS for me.
Voting doesn't work
Why?
When they don't like what we say then they stop it in the courts

käännös

Äänestys ei toimi 1-2-3
On aika tuntea vihollisesi
En lupaa uskollisuutta tekopyhyyteen
Teidän demokratianne ei ole minulle
Joten, kun yritämme muuttaa tätä paikkaa
Oikeussali vetää noin kasvot
Fantasiat mestarikisasta
Vaalimme poistetaan
Katso kerran olimme kaikki vapaita
Kun asuimme heimoyhteisöissä
Rauha ja harmonia
Ja kaikki perheen hyväksi
Joo, syöpä ihmiset voivat polttaa rikkaruohoa
Ihmiset äänestivät vapaudeksi
Mutta fasistinen hallitusasetus
Siat pidättävät sinut ja minut
Äänestys ei toimi
Miksi?
Kun he eivät pidä siitä, mitä sanomme, he lopettavat sen tuomioistuimissa.
Presidentti tämä, presidentti tuo
Edusta hallitsevaa luokkaa
Yksi sanoo tämän, toinen sanoo sen
Kuulostaa samalla valinnalla
Katso, että äänestys ei toimi 1-2-3
Cherokee-kansasta
Kuinka voit valita, kun sinulla ei ole valinnanvaraa?
Kuinka voit valita, kun sinulla ei ole ääntä?
Joo, koropelit, niiden korot
Salainen voima, jota ruokkii viha
Pelko käteisestä, käteinen pelosta
Greenspan on hallitsija täällä
Sika on sika
Ja he ottivat sen pois
Ja en anna vittu asioista, joita he sanovat
Se ei tarkoita paskaa minulle
Äänestys ei toimi, se on helppo nähdä
Äänestys ei toimi
Miksi?
Kun he eivät pidä siitä, mitä sanomme, he lopettavat sen tuomioistuimissa
Äänestys ei toimi, olen nähnyt
Yhdessä kasa rikkoutuneita sopimuksia
Todellisuutesi tuottaa köyhyyttä hengellisesti
Ahneuden maassa.
No kuka työskentelee, kuka ei
Ajattele, että äänet laskevat, luulen, että ei
Ei ole väliä mitä sanomme
Asiat menevät aina omalla tavallaan
Valta ihmisille on vain fantasiaa
Ja he myyvät sen meille amerikkalaisena unelmana
Äänesi laskee 1-2-3
Asuminen demokratiassa
Kaikki täällä ovat ilmaisia
koska se on sinulle LASKUJA ja minulle LASKUJA.
Äänestys ei toimi
Miksi?
Kun he eivät pidä siitä, mitä sanomme, he lopettavat sen tuomioistuimissa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *