Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

Artisti emilie autumn -  Otsikko 306

Lyriikat & Käännös: emilie autumn - 306 Alhaalla näet käännetyt emilie autumn lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän emilie autumn kirjainta e ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä emilie autumn meidän arkistostamme, kuten 306.

Alkuperäinen

306
In only six years
If it was an accident
Where are the tears
I am still unidentified
Behind the Cathedral
Is where my body hides
But I'm not inside
Just one of six-teen
In early one day
If it was a game then
Why couldn't I play
I am the abandoner
But still I remain
As my frozen pulse quickness
As the black plot thickens
like the story I heard
A lifetime ago
Where a girl
And this is funny
Took her life
And what she doesn't know
Is how long it takes
For the water to rise
And the breath to stop fighting
And the cold to close her eyes
Morality plays
On stages of sin
The easy way out
Or the easy way in
I am still overglorified
My reasons to live
Were my reasons to die
But at least they were mine
Now I'm freedom unbound
Cut the laces of life
The pistol
The poison
The noose
Or the knife
I have chosen my instrument
And said no goodbyes
As my frozen pulse quickens
As the black plot thickens
Like the story I heard
A lifetime ago
Where a girl
And this is funny
Took her life
And what she doesn't know
Is how long it takes
For the water to rise
And the breath to stop fighting
And the cold to close her eyes

käännös

306
Vain kuudessa vuodessa
Jos se oli onnettomuus
Missä kyyneleet ovat
Olen edelleen tuntematon
Tuomiokirkon takana
Onko ruumiini piilossa
Mutta en ole sisällä
Vain yksi kuudesta teini-ikäisestä
Yhden päivän alussa
Jos se oli sitten peli
Miksi en voinut pelata
Olen hylkääjä
Mutta silti minä pysyn
Jäädytetyn pulssin nopeutena
Kun musta juoni sakeutuu
kuten tarina, jonka kuulin
Elinikä sitten
Missä tyttö
Ja tämä on hauskaa
Otti hänet henkensä
Ja mitä hän ei tiedä
Onko kuinka kauan se kestää
Jotta vesi nousee
Ja hengitys lopettaa taistelut
Ja kylmä sulkea silmänsä
Moraali pelaa
Synnin vaiheilla
Helppo tie
Tai helppo tapa sisään
Olen edelleen ylikorostettu
Syyt elää
Oliko minun syytäni kuolla
Mutta ainakin he olivat minun
Nyt olen vapautta sitomaton
Leikkaa elämän nauhat
Pistooli
Myrkky
Silmukka
Tai veitsi
Olen valinnut instrumenttini
Ja ei sanonut hyvästit
Kun jähmettynyt pulssini nopeutuu
Kun musta juoni sakeutuu
Kuten tarina, jonka kuulin
Elinikä sitten
Missä tyttö
Ja tämä on hauskaa
Otti hänet henkensä
Ja mitä hän ei tiedä
Onko kuinka kauan se kestää
Jotta vesi nousee
Ja hengitys lopettaa taistelut
Ja kylmä sulkea silmänsä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *