Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

Artisti emilie autumn -  Otsikko empty

Lyriikat & Käännös: emilie autumn - empty Alhaalla näet käännetyt emilie autumn lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän emilie autumn kirjainta e ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä emilie autumn meidän arkistostamme, kuten empty.

Alkuperäinen

This empty space cannot be filled
Your kind words bleed right through me
And I could cry but I'd only lose my tears
Just another form of release
Release what? I'm empty
You could pass your hand right through my body
And touch the wall behind me
But who, for all my emptiness,
Who would have the strength to lift me up?
My faith in mortal man is badly bruised
The gods have proven to be deaf
Or else they have a perverse sense of humor
Apparently these are European gods
For there is nothing funnier than a fat man in a tutu

käännös

Tätä tyhjää tilaa ei voi täyttää
Hyvät sanasi vuotavat minua läpi
Ja voisin itkeä, mutta menettäisin vain kyyneleeni
Vain yksi vapauttamisen muoto
Vapauta mitä? Olen tyhjä
Voisit viedä kätesi suoraan ruumiini läpi
Ja kosketa seinää takanani
Mutta kuka koko tyhjyyteni takia
Kenellä olisi voimaa nostaa minut ylös?
Uskoni kuolevaisiin ihmisiin on pahasti mustelmilla
Jumalat ovat osoittautuneet kuuroiksi
Tai muuten heillä on perverssi huumorintaju
Ilmeisesti nämä ovat eurooppalaisia ​​jumalia
Sillä ei ole mitään hauskempaa kuin lihava mies tutussa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *