Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

  • Homepage
  • >
  • E
  • >
  • exit 13 – only protest gives a hope of life

Artisti exit 13 -  Otsikko only protest gives a hope of life

Lyriikat & Käännös: exit 13 - only protest gives a hope of life Alhaalla näet käännetyt exit 13 lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän exit 13 kirjainta e ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä exit 13 meidän arkistostamme, kuten only protest gives a hope of life.

Alkuperäinen

Your conscience overrides the fears of authoritarian repercussion,
You bring about ends that cannot be achieved through rational =
discussion!
So called "terrorist acts" utilized to win the fight for nature,
Is direct action the solution to problems that frustrate you?!?!
PROTEST! RESIST! REASON! INSIST!
The time has come for total global mental realignment,
Misused technology has altered atmosphere, terrain, and climate.
Change is needed now, but course of action who'll define it???
Every mind needs a goal - a ladder - work until you climn it!!!
PROTEST! RESIST! REASON! INSIST!
The time has come for radical wilderness restoration!
Deep ecology must become the religion of future generations!!!
Economic gains are invalid reasons for nature's exploitation!
Thwart industrial domination and unmake civilization!!!

käännös

Omatuntosi ohittaa autoritaaristen seurausten pelot,
Saat aikaan päämääriä, joita ei voida saavuttaa järkevällä =
keskustelu!
Niin kutsutut "terrorit", joita käytetään taistelun voittamiseksi luonnosta,
Onko suora toiminta ratkaisu ongelmiin, jotka turhauttavat sinua?!?!
PROTESTI! VASTUSTAA! SYY! VAATIA!
On tullut aika täydelliseen globaaliin henkiseen sopeutumiseen,
Väärin käytetty tekniikka on muuttanut ilmakehää, maastoa ja ilmastoa.
Muutosta tarvitaan nyt, mutta kuka sen määrittelee?
Jokainen mieli tarvitsee tavoitteen - tikkaat - työskentele, kunnes kiipeät sitä !!!
PROTESTI! VASTUSTAA! SYY! VAATIA!
On tullut aika radikaalin erämaan ennallistamiseen!
Syvän ekologian on oltava tulevien sukupolvien uskonto !!!
Taloudelliset voitot ovat pätemättömiä syitä luonnon hyväksikäyttöön!
Estä teollinen ylivalta ja vapauta sivilisaatio !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *