Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

  • Homepage
  • >
  • F
  • >
  • frank zappa – once upon a time

Artisti frank zappa -  Otsikko once upon a time

Lyriikat & Käännös: frank zappa - once upon a time Alhaalla näet käännetyt frank zappa lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän frank zappa kirjainta f ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä frank zappa meidän arkistostamme, kuten once upon a time.

Alkuperäinen

Frank zappa (lead guitar, vocals)
Mark volman (vocals)
Howard kaylan (vocals)
Jim pons (bass, vocals)
Don preston (keyboards, electronics)
Ian underwood (keyboards, alto saxophone)
Aynsley dunbar (drums)
Once upon a time
Way back a long time ago,
When the universe consisted of nothing more elaborate than
Mark bolman
Oh, thank you frank
And don't misspell it,
That's not marc bolan
That's mark volman
Hiya friends
I wanna wee each and everyone of you
I wanna say to you tonight
I feel great
I mean, I feel great
Everywhere I go people are alwaysin' up to me
And they say mark, mark, mark
Mark are you kiddin'
Lemme tell you this friends:
I am not kiddin'
I mean, I am portly and I am maroon
Well, how many people here tonight can guess what I am?
Aaaah
I can't guess what you are
Well, then I'll give you some clues
And the first clue is
I am portly
Does that help?
Not much
No, I don't know who you are
Okay, I got one
Clue number two:
I am double knit
Does that help?
No, not much
Whaddya mean?
Well, then I've to give you one more clue
I know this is gonna give it away
And I hate like damn to tell you this
But clue number three:
Ich bin maroon!
Ahhhhhhhh you're a sofa!
Once upon a time
Way back a long time ago,
When the universe consisted of nothing more elaborate than
Mark volman ...
Thank you, frank
... trying to convince each and every member
Of this extremely hip audience here tonight,
That he was nothing more, nothing less
Than a fat maroon sofa,
Suspended in the midst of a great emptiness
A light shined down from heaven (* twinkling sounds *)
And there he was ladies and gentleman, the good lord
And he took, he took a look at the sofa,
And he said to himself
"quite an attractive sofa"
"this sofa could bemercial"
With a few more margaritas and the rightpany
However, I digress
"what this sofa needs" said the big 'g'
"is a bit of flooring underneath of it"
And so in order to make this construction project possible,
He summoned the assistance of the celestial corp of engineers,
And, by means of a cute little song in the german language
(which is the way he talks whenever it's heavy business)
The good lord went something like this:
(take it away jim pons!)
Gib zu mir etwas fussbodenbelag
Unter diesen fetten fliessenden sofa
Everybody!
Gib zu mir etwas fussbodenbelag
Unter diesen fetten fliessenden sofa
And of course ladies and gentlemen that means:
"give unto me a bit of flooring under this fat floating sofa"
And sure enough boards of oak appeared throughout the emptiness
As far as vision permits,
Stretching all the way from belfast to bogner regis
And the lord put aside his huge cigar
And proceeded to deliver unto the charming maroonish sofa
The bulk of his message
With the assistance of a small electric clarinet
And it went something like this...
Take it away jim pons!
Gib zu mir etwas fussbodenbelag
Unter diesen fetten fliessenden sofa
Everybody!
Gib zu mir etwas fussbodenbelag
Unter diesen fetten fliessenden sofa
And of course ladies and gentlemen, that means:
Give unto me a bit of flooring under this fat floating sofa
And sure enough boards of oak appeared throughout the emptiness as far as vision permits, stretching all the way from belfast to bagner regious and the lord put aside his huge cigar and proceeded to deliver unto the charming maroonish sofa the bulk of his message with the assistance of a small electric clarinet and he went something like... this:

käännös

Frank zappa (johtava kitara, laulu)
Mark Volman (laulu)
Howard kaylan (laulu)
Jim pons (basso, laulu)
Don preston (näppäimistöt, elektroniikka)
Ian-puutavara (näppäimistöt, altisaksofoni)
Aynsley dunbar (rummut)
Olipa kerran
Paluu kauan sitten,
Kun maailmankaikkeus koostui mistään yksityiskohtaisemmasta kuin
Mark bolman
Voi kiitos rehellisesti
Ja älä kirjoita sitä väärin,
Se ei ole Marc Bolan
Se on merkki Volman
Hei ystävät
Haluan pitää jokaisen teistä kaikkien
Haluan sanoa sinulle tänään
minusta tuntuu hyvältä
Tarkoitan, tunnen suurta
Kaikkialla, missä menen, ihmiset ovat aina minusta riippuvaisia
Ja he sanovat merkitse, merkitse, merkitse
Mark oletko kiddin '
Lemme kertoi sinulle nämä ystävät:
En ole kiddin '
Tarkoitan, olen portly ja olen vaaleanpunainen
No, kuinka moni täällä tänään voi arvata mikä olen?
Aaaah
En voi arvata mikä olet
No, sitten annan sinulle joitain vihjeitä
Ja ensimmäinen vihje on
Olen portly
Auttaako se?
Ei paljon
Ei, en tiedä kuka olet
Okei, sain yhden
Vihje numero kaksi:
Olen kaksinkertainen neulottu
Auttaako se?
Ei, ei paljon
Whaddya tarkoittaa?
No, sitten minun on annettava sinulle vielä yksi vihje
Tiedän, että se antaa sen pois
Ja minä vihaan kuin pirun kertoa sinulle tämän
Mutta vihje numero kolme:
Ich bin maroon!
Ahhhhhhhh olet sohva!
Olipa kerran
Paluu kauan sitten,
Kun maailmankaikkeus koostui mistään yksityiskohtaisemmasta kuin
Mark Volman ...
Kiitos, rehellinen
... yrittää vakuuttaa jokainen jäsen
Tästä tänä iltana täällä erittäin hip-yleisöstä
Että hän ei ollut mitään muuta, ei vähemmän
Kuin rasvanruskea sohva,
Suspensio keskellä suurta tyhjyyttä
Valo loisti taivaasta (* tuikuvat äänet *)
Ja siellä hän oli hyvät ja herrasmies, hyvä herra
Ja hän otti, katsoi sohvaa,
Ja hän sanoi itselleen
"melko houkutteleva sohva"
"tämä sohva voisi olla kaupallinen"
Muutamalla margaritalla ja oikealla
Olen kuitenkin välttää
"mitä tämä sohva tarvitsee" sanoi iso 'g'
"on vähän lattiaa sen alla"
Ja niin, jotta tämä rakennusprojekti olisi mahdollista,
Hän kutsui taivaan insinöörien apua,
Ja söpöllä pienellä saksan kielen kappaleella
(millä tavalla hän puhuu aina, kun se on raskasta yritystä)
Hyvä herra meni jotain tällaista:
(ota se pois Jim Pons!)
Gib zu mir etwas fussbodenbelag
Unter diesen fetten fliessenden -sohva
Everybody!
Gib zu mir etwas fussbodenbelag
Unter diesen fetten fliessenden -sohva
Ja tietysti, hyvät naiset ja herrat, se tarkoittaa:
"anna minulle vähän lattiaa tämän rasvan kelluvan sohvan alla"
Ja varmasti tarpeeksi tammelautaa ilmestyi koko tyhjyyteen
Sikäli kuin visio sallii,
Venyttely aina belfastista bogner-rekisteihin
Ja herra pani syrjään valtavan sikarinsa
Ja jatkoi toimitusta viehättävään maroonisen sohvalle
Suurin osa hänen viestistään
Pienen sähköklarinetin avulla
Ja se meni jotain tällaista ...
Ota se pois Jim Pons!
Gib zu mir etwas fussbodenbelag
Unter diesen fetten fliessenden -sohva
Everybody!
Gib zu mir etwas fussbodenbelag
Unter diesen fetten fliessenden -sohva
Ja tietysti hyvät naiset ja herrat, se tarkoittaa:
Anna minulle vähän lattiaa tämän rasvan kelluvan sohvan alla
Ja varmasti, että tarpeeksi tammilautaa ilmestyi tyhjyyteen niin pitkälle kuin näkemys sallii, ulottui aina belfastista bagner-pahoinpitelyyn ja herra pani syrjään valtavan sikarinsa ja jatkoi toimittavansa viehättävän ruskeansohvan sohvalle suurimman osan viestistään. pienestä sähköklarinetista ja hän meni jotain ... tätä:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *