Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

Artisti frank zappa -  Otsikko room service

Lyriikat & Käännös: frank zappa - room service Alhaalla näet käännetyt frank zappa lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän frank zappa kirjainta f ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä frank zappa meidän arkistostamme, kuten room service.

Alkuperäinen

Frank zappa (lead guitar, vocals)
Napoleon murphy brock (saxophone, vocals)
George duke (keyboards, vocals)
Ruth underwood (percussion)
Tom fowler (bass)
Chester thompson (drums)
Hallo! hello!
Hello!
Is this room service?
Hello?
Hallo?
Is this room service at the hotel leningrad?
Oh, oh, oh, jawohl!
What would you like...?
Yeas, this is room service
Look here, buddy
Yeas, what would you like?
Oh, I'm so hungry!
You know, when you're a tourist and everything
And you travel around, you know
Going to all the neat little shops
Ten marks, costs you ten marks
I'm so hungry!
This call is going to cost you ten marks
You got to understand that in the fo..., in the front
Look here
Everything costs ten marks
Ivan, listen
Ivan, that's me
Jawohl
Look
You're going to sleep
You're going to sleep
I am so hungry
Can you bring me something to eat right away?
Bouillia... bouilliabai?
No bouilliabai
Bouilliabai?
No boogie-a-bay
How's about boogie-the-bay?
No boogie-woogie-the-bay
How's about a fishie with the eye fallin' out?
Fish with...? hey, that sounds delicious!
Send me some fish with the eyes falling out
How about a little sand over it?
That'll make it...
Sand on the fish, yes, a sand-fish
That be ten marks
Do you have a sand-fish here?
Sand-fishie?
The eye's ten marks
The fishie is forty
Hey!
Hey, listen!
Jawohl!
The people in your country certainly are charming
You know where I can get some pussy?
Ah...
Never mind, look
This is very, this is very respectable hotel, you understand
Just send me up...
You tell to bring pussy in here?
We spray you with lace!
Oh, well...
Right in the face!
Oh, well...
You don't bring no pussy in this hotel!
Ahhah, okay...
Who do you think we are anyway?
Well, I guess you told me...
Are you a christian?
Am i... yeah, I'm a christian, sure!
Isn't everyone?
Ah, okay, you can bring...
Well you can bring some pussy in here if you're a christian
That's a difference...
Sure, if I'm a christian that means I get some pussy, right?
That's right, that's cool, if you're a christian
Okay
You also get bouilliabai with it
Yeah, hey, great!
Look...
And the fish with the eye fallin' out
I want you to send me some pussy
One pussy
Some fish with the eyes falling out
One fish with the eye falling out
Some bouilliabai
Some bouilliabai
And a bible
And a what?
And a giddeon bible
And a giddeon bible?
Okay, we also bring you the finnian bible
The phoenician bible?
No, the finnian bible, to go with the giddeon bible
The finnian bible
The finnian and the giddeon go together here
This is a terrible connection,
I can hardly hear you
But look, buddy,
Can you please get that stuff up to my room in a hurry?
I'm so hungry
We shall send it up by the southern pacific railroad
Fast ah?
That is very fast
So fast you can never know
..........
Cape cape cape kansas
Cape cape cape kansas
Cape cape cape kansas
Cape cape cape kansas
You will also like to have a little visit
Hello, hello, hello
Room service?
Hallo?
Hey buddy!
You did not get your order?
No, listen, it's a...
You were not pleased with the pussy?
You don't like americans very much here, do you?
Oh, you american! that'll be twenty marks!
Yeah, twenty... right
Well, I don't care how much it costs, you know,
Just get it up to my room in a hurry because I'm so hungry
Well, you have to understand
If we didn't bring it up there too fast
It's probably because of the... the long summer that we had here,
You see
You had a long summer and that's why...?
We had a very long summer, about that fast
Heh heh
That's how long it was, like that
Now listen!
Wait a minute!
You get that food to my room right away
Room number?
Or I'm gonna call the american embassy
What?
You mean what am I going to call them?
Why?
I'm going to call them a barrel of motherfuckers
That's what I'm gonna call them
Well I know who's gonna bring it up to you right away
Mart, mart, mart perellis
Mart, mart, mart perellis
Mart, mart, mart perellis
Mart, mart, mart perellis

käännös

Frank zappa (johtava kitara, laulu)
Napoleon murphy brock (saksofoni, laulu)
George duke (näppäimistöt, laulu)
Ruth underwood (lyömäsoittimet)
Tom fowler (basso)
Chester thompson (rummut)
Hallo! Hei!
Hei!
Onko tämä huonepalvelu?
Hei?
Hallo?
Onko tämä huonepalvelu hotellin leningradissa?
Voi, voi, leuka!
Mitä haluaisit...?
Kyllä, tämä on huonepalvelu
Katso tänne, kaveri
Yeas, mitä haluaisit?
Voi, olen niin nälkäinen!
Tiedät, kun olet turisti ja kaikki
Ja matkustat ympäri, tiedät
Menen kaikkiin kauniisiin pieniin kauppoihin
Kymmenen markkaa, maksaa sinulle kymmenen markkaa
Olen niin nälkäinen!
Tämä puhelu maksaa sinulle kymmenen markkaa
Sinun on ymmärrettävä, että fo ..., edessä
Kuulehan
Kaikki maksaa kymmenen markkaa
Ivan, kuuntele
Ivan, se olen minä
Jawohl
Katso
Menet nukkumaan
Menet nukkumaan
olen niin nälkäinen
Voitko tuoda minulle jotain syötävää heti?
Bouillia ... bouilliabai?
Ei bouilliabai
Bouilliabai?
Ei boogie-a-bay
Entä boogie-the-bay?
Ei boogie-woogie-the-bay
Entä fishie, jonka silmä putoaa pois?
Kalaa ... kanssa? hei, se kuulostaa herkulliselta!
Lähetä minulle kalaa silmien pudotessa
Entä pieni hiekka sen päällä?
Se tekee siitä ...
Hiekkaa kaloille, kyllä, hiekkakala
Se on kymmenen merkkiä
Onko sinulla täällä hiekkakalaa?
Hiekka-fishie?
Silmän kymmenen merkkiä
Kala on neljäkymmentä
Hei!
Hei kuuntele!
Jawohl!
Maasi ihmiset ovat varmasti hurmaavia
Tiedätkö mistä voin saada pillua?
Ah...
Älä huomaa, katso
Tämä on hyvin, tämä on erittäin kunniallinen hotelli, ymmärrät
Lähettäkää minut vain ...
Sanot tuoda pillua tänne?
Suihkutamme sinulle pitsiä!
Noh...
Heti kasvoihin!
Noh...
Et tuo pillua tähän hotelliin!
Ahhaa, okei ...
Ketkä luulet olevasi muutenkin?
No, luulet, että sanoit minulle ...
Oletko kristitty?
Olenko ... joo, olen kristitty, varmasti!
Eivätkö kaikki ole?
Ah, okei, voit tuoda ...
No, voit tuoda pillua tänne, jos olet kristitty
Tuo ero ...
Toki, jos olen kristitty, se tarkoittaa, että saan pillua, eikö niin?
Aivan, se on siistiä, jos olet kristitty
Okei
Saat myös bouilliabai sen mukana
Kyllä, hei, upea!
Katso...
Ja silmällä olevat kalat putoavat
Haluan sinun lähettävän minulle pillua
Yksi pillu
Jotkut kalat silmät putoavat ulos
Yksi kala silmän pudotessa
Jotkut bouilliabai
Jotkut bouilliabai
Ja raamattu
Ja mitä?
Ja giddeon raamattu
Ja giddeon raamattu?
Okei, tuomme sinulle myös suomen raamatun
Phoenician raamattu?
Ei, suomen raamattu, mennä giddeon raamatun kanssa
Suomalainen raamattu
Finnian ja giddeon menevät yhdessä
Tämä on kauhea yhteys,
En tuskin kuule sinua
Mutta katso, kaveri,
Voisitko noutaa nämä jutut huoneeseeni kiireellä?
Olen niin nälkäinen
Lähetämme sen eteläisen Tyynenmeren rautateitse
Nopea ah?
Se on erittäin nopeaa
Niin nopeasti et voi koskaan tietää
..........
Cape cape cape kansas
Cape cape cape kansas
Cape cape cape kansas
Cape cape cape kansas
Haluat myös käydä pienellä vierailulla
Hei hei hei
Huonepalvelu?
Hallo?
Hei kaveri!
Etkö saanut tilaustasi?
Ei, kuuntele, se on ...
Etkö ollut tyytyväinen pilluun?
Et pidä täällä amerikkalaisista kovin paljon?
Voi, sinä amerikkalainen! se on kaksikymmentä merkkiä!
Kyllä, kaksikymmentä ... oikein
No, en välitä siitä, kuinka paljon se maksaa, tiedätkö,
Hanki vain kiire huoneeseeni, koska olen niin nälkäinen
No, sinun täytyy ymmärtää
Jos emme tuoneet sitä siellä liian nopeasti
Se johtuu todennäköisesti ... pitkästä kesästä, joka meillä oli täällä,
Sinä näet
Sinulla oli pitkä kesä ja siksi ...?
Meillä oli erittäin pitkä kesä, niin nopeasti
Heh heh
Niin kauan se oli, niin
Nyt kuuntele!
Odota hetki!
Voit tuo ruokaa huoneeseeni heti
Huoneen numero?
Tai soitan Yhdysvaltain suurlähetystöön
Mitä?
Tarkoitat mitä kutsun heitä?
Miksi?
Aion kutsua heitä tynnyriksi tyttöä
Sitä kutsun heiksi
No, tiedän kuka tuo sen sinulle heti
Mart, mart, mart perellis
Mart, mart, mart perellis
Mart, mart, mart perellis
Mart, mart, mart perellis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *