Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

  • Homepage
  • >
  • F
  • >
  • frank zappa – the central scrutinizer

Artisti frank zappa -  Otsikko the central scrutinizer

Lyriikat & Käännös: frank zappa - the central scrutinizer Alhaalla näet käännetyt frank zappa lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän frank zappa kirjainta f ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä frank zappa meidän arkistostamme, kuten the central scrutinizer.

Alkuperäinen

Frank zappa (lead guitar, vocals)
Warren cucurullo (rhythm guitar, vocals)
Denny walley (slide guitar, vocals)
Ike willis (lead vocals)
Peter wolf (keyboards)
Tommy mars (keyboards)
Arthur barrow (bass, vocals)
Ed mann (percussion)
Vinnie colaiuta (drums)
Jeff (tenor saxophone)
Marginal chagrin (baritone saxophone)
Stumuk (bass saxophone)
Dale bozzio (vocals)
Al malkin (vocals)
Craig steward (harmonica)
Sometimes when you're not looking he just sneaks up on you. he looks like a cheap sort of flying saucer about five feet across with a snout-like megaphone apparatus in the front with two big eye
Nted like appletons with miniature motorized frowning chrome eyebrows over them. along the side of his disc-like body are several sets of stupid-looking headers and exhaust hoses which apparentl
Pel him and punctuate his dialogue with horrible smelling smoke rings. in the middle of his head we can see an airport wind sock and constantly twirling anemometer. the bottom of him has a landi
Ght and three spoked wheels. in spite of all this, it is obvious that the way he really gets around is by being dangled from place to place by a union guy with a dark green shirt up in the roof
S eating a sandwich (pieces of which drop off every once in a while and lodge themselves near the hole where they put the oil in that makes the cheap smoke).
He hovers into view and speaks to us thusly...
Central scrutinizer:
This is the central scrutinizer...it is my responsibility to enforce all the laws that haven't been passed yet. it is also my responsibility to alert each and every one of you to the potential c
Uences of various ordinary everyday activities you might be performing which could eventually lead to *the death penalty* (or affect your parents' credit rating). our criminal institutions are f
F little creeps like you who do wrong things...and many of them were driven to these crimes by a horrible force called music!
Our studies have shown that this horrible force is so dangerous to society at large that laws are being drawn up at this very moment to stop it forever! cruel and inhuman punishments are being c
Lly described in tiny paragraphs so they won't conflict with the constitution (which, itself, is being modified in order to amodate the future).
I bring you now a special presentation to show what can happen to you if you choose a career in music...the white zone is for loading and unloading only...if you have to load or unload, go to th
Te zone... you'll love it...it's a way of life...ha, ha, ha, ha, ha...hi, it's me, I'm back. this is the central scrutinizer...the white zone is for loading and unloading only...if yah gotta loa
If yah gotta unload, go to the white zone. you'll love it...it's a way of life. that's right, you'll love it, it's a way of life, that's right, you'll love it, it's a way of life, you'll love i
Is, is, the central scrutinizer!

käännös

Frank zappa (johtava kitara, laulu)
Warren cucurullo (rytmikitara, laulu)
Denny walley (diakitara, laulu)
Ike willis (päälaulu)
Peter susi (näppäimistöt)
Tommy mars (näppäimistöt)
Arthur kärry (basso, laulu)
Ed mann (lyömäsoittimet)
Vinnie colaiuta (rummut)
Jeff (tenorisaksofoni)
Marginaalinen kurina (baritonisaksofoni)
Stumuk (basso-saksofoni)
Dale bozzio (laulu)
Al malkin (laulu)
Craig-hoitaja (harmoninen)
Joskus kun et katso, hän vain hiipii sinuun. hän näyttää halvalla sellaiselta lentävältä lautanelta, joka on noin viiden jalan päässä, kuonomainen megafonilaite edessä kahdella suurella silmällä
Nted kuin appletonit, joiden päällä on pienet moottoroidut kulmakarvojen kromiset kulmakarvat. hänen kiekkomaisen rungonsa sivulla on useita sarjoja typeräisiä otsikoita ja poistoletkuja, jotka näyttävät
Peitä hänet ja keskeytä vuoropuhelu kauhistuttavan hajuisilla savurenkaalla. hänen pään keskellä näemme lentokentän tuulen sukan ja jatkuvasti pyörivän anemometrin. hänen pohjassaan on landi
Ght ja kolme pinnoitettua pyörää. kaikesta tästä huolimatta on selvää, että tapa, jolla hän todella kiertää, on se, että ammattiliitto roikkua paikasta toiseen tummanvihreä paita katolla
S syöt voileivän (josta palaset pudistuvat silloin tällöin ja majoittuvat lähellä reikää, johon he laittavat öljyä, mikä tekee halvasta savusta).
Hän on näkymässä ja puhuu meille näin:
Keskusvalvoja:
Tämä on keskeinen tarkastaja ... Minun velvollisuuteni on panna täytäntöön kaikki lait, joita ei ole vielä annettu. Minun vastuullani on myös varoittaa jokaista teistä mahdollisista c
Tarvittavat tavalliset päivittäiset toimet, jotka voivat johtaa * kuolemanrangaistukseen * (tai vaikuttaa vanhempiesi luottoluokitukseen). rikolliset instituutiomme ovat f
F pieniä hiipiä kuten sinä, jotka teet vääriä asioita ... ja monet heistä ajoivat näihin rikoksiin kauhea voima, jota kutsutaan musiikiksi!
Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että tämä kauhea voima on niin vaarallinen koko yhteiskunnalle, että tällä hetkellä laaditaan lakeja sen lopettamiseksi lopullisesti! julmat ja epäinhimilliset rangaistukset ovat c
Lly on kuvattu pienissä kappaleissa, joten ne eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa (jota itsessään muutetaan tulevaisuuden himoittamiseksi).
Tuon sinulle nyt erityisen esityksen, joka näyttää, mitä voi tapahtua sinulle, jos valitset musiikkialan ... valkoinen alue on tarkoitettu vain lastaamiseen ja purkamiseen ... jos sinun täytyy lastata tai purkaa, mene
Te-alue ... rakastat sitä ... se on elämäntapa ... ha, ha, ha, ha, ha ... hei, se olen minä, olen palannut. tämä on keskeinen tarkastaja ... valkoinen vyöhyke on tarkoitettu vain lastaamiseen ja purkamiseen ... jos sinun täytyy käydä
Jos sinun täytyy purkaa, mene valkoiselle alueelle. rakastat sitä ... se on elämäntapa. se on totta, rakastat sitä, se on elämäntapa, totta, rakastat sitä, se on elämäntapa, rakastat minua
On, on, keskeinen tarkastaja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *