Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

  • Homepage
  • >
  • F
  • >
  • frank zappa – the poodle lecture

Artisti frank zappa -  Otsikko the poodle lecture

Lyriikat & Käännös: frank zappa - the poodle lecture Alhaalla näet käännetyt frank zappa lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän frank zappa kirjainta f ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä frank zappa meidän arkistostamme, kuten the poodle lecture.

Alkuperäinen

FZ:
In the beginning God made 'the light.' Shortly thereafter God made three big
mistakes. The first mistake was called MAN, the second mistake was called
WO-MAN, and the third mistake was the invention of THE POODLE. Now the reason
the poodle was such a big mistake is because God originally wanted to build a
Schnauzer, but he fucked up. Now a long time ago, the poodle used to be a very
attractive dog. The poodle had hair evenly distributed all over its small
piquant canine type BODY. That's the way it used to be, the poodle used to be a
regular looking dog. You know it's true, I guess you do too. (Oh, I have to
kiss you? Oh okay.)
Anyway listen, check this out. The poodle used to look good, you know the
regular dogs that used to hang out in the neighbourhood looked at the poodle,
didn't think anything of it. You know, they didn't use to make fun of it in the
olden days. But the WO-MAN, as you know, has always been much smarter than the
MAN.
Guy In The Audience:
You're the best!
FZ:
That stuff is very bad for you, throw it away, okay. Now you're interrupting my
story, now listen . . . What is that? Is that the Tower of Power or what? Oh no
no, it's one of those dope fiend devices, take it away. Now listen:
The WO-MAN has always been much smarter than the MAN, you know this is true.
And so it was since the beginning of time. The MAN would do anything to get
some pussy. And that's why the WO-MAN always had control over him.
In the beginning the WO-MAN looked the MAN directly into the eye and said: "I
tell you what, why don't you go get a job because I could use a few nice things
around the house. Mainly what I need is a clipper, a scissors, and a pair of
zircon encrusted tweezers." (Thank you very much.)
And of course the MAN did his duty as they say in the trade. He went out and he
got a goddamn job. Went out and pushed that broom around for about a
dollar-2.98 an hour, brought his money back to the garden of Eden and gave that
money to the WO-MAN.
The WO-MAN ran out the back door of the garden of Eden, went directly to the
hardware store, got the clippers, the scissors and the zircon encrusted
tweezers and came back and, while the MAN was very tired from having his job,
while he was sleeping, the WO-MAN got a hold of the POODLE. Because the WO-MAN
had noticed earlier that the length and proportion of the poodle oral
appendage, the tongue of the dog in other words, ladies and gentlemen, was very
much to her liking, except that this dog had too goddamn much hair on it. It
didn't have the disco look that's so popular nowadays.
And so the WO-MAN sat out to modify the aforementioned dog. Let me get a little
uh, visual aid . . .
Now she took the dog and she cleaned it up a little bit. You see, she took a
little bit of the back-part here, around the neck, the thorax, the tootsies.
Got all of the unwanted extranious material off this area which we shall call
Burbank. Then she set the little sucker up like this, really nice, got his
mouth set up like that. And squatted right ON HIM. Looking down into the dog's
eyes. She looked down into the dog's eyes, do you know what she said to the
dog? She said:

käännös

FZ:
Alussa Jumala loi 'valon'. Pian sen jälkeen Jumala teki kolme isoa
virheitä. Ensimmäinen virhe oli nimeltään MAN, toinen virhe
WO-MAN, ja kolmas virhe oli POODIN keksintö. Nyt syy
villakoira oli niin iso virhe, koska Jumala halusi alun perin rakentaa
Snautseri, mutta hän munaa. Nyt kauan sitten villakoira oli aikainen
houkutteleva koira. Villakoiralla oli hiukset tasaisesti jakautuneena koko pieneen
piquant koiran tyyppi BODY. Niin se oli ennen, villakoira oli aiemmin a
säännöllisen näköinen koira. Tiedät, että se on totta, luulen, että teet myös. (Voi, minun täytyy
suudella sinua? Aha, ok.)
Joka tapauksessa kuuntele, tarkista tämä. Villakoiras näytti hyvältä, tiedät
tavalliset koirat, jotka olivat viettäneet naapurustossa, katsoivat villakoiraa,
ei ajatellut mitään siitä. Tiedätkö, he eivät käyttäneet hauskaa sitä
vanhoina päivinä. Mutta kuten tiedät, WO-MAN on aina ollut paljon älykkäämpi kuin
MIES.
Kaveri yleisössä:
Olet paras!
FZ:
Se tavara on erittäin huono sinulle, heitä se pois, okei. Nyt keskeytät minun
tarina, kuuntele nyt. . . Mikä tuo on? Onko se voiman torni vai mitä? voi ei
ei, se on yksi niistä huonoista laitteista, ota se pois. Nyt kuuntele:
WO-MAN on aina ollut paljon fiksumpi kuin MAN, tiedät tämän olevan totta.
Ja niin se oli ajan alusta lähtien. MAN tekisi mitä tahansa saadakseen
vähän pillua. Ja siksi WO-MAN hallitsi häntä aina.
Alussa WO-MAN katsoi miehen suoraan silmään ja sanoi: "Minä
kerro mitä, miksi et mene töihin, koska voisin käyttää muutama mukava asia
Ympäri taloa. Tarvitsen pääasiassa leikkuria, saksia ja paria
zirkonilla varustetut pinsetit. "(Kiitos paljon.)
Ja tietysti mies teki velvollisuutensa, kuten sanotaan kaupassa. Hän meni ulos ja hän
sai kirotun työn. Meni ulos ja työnsi luutaa noin a
2,98 dollaria tunnissa, toi rahansa takaisin Eedenin puutarhaan ja antoi sen
rahaa WO-MAN: lle.
WO-MAN juoksi ulos Eedenin puutarhan takaovesta, meni suoraan
rautakauppa, sai leikkurit, sakset ja zirkonin salattuna
pinsetit ja palasi takaisin ja vaikka mies oli hyvin väsynyt työstään,
nukkuessaan WO-MAN sai kiinni POODISTA. Koska WO-MAN
oli huomannut aikaisemmin, että villakoiran pituus ja osuus suun kautta
Lisäys, koiran kieli, toisin sanoen, hyvät naiset ja herrat, oli hyvin
Paljon hänen mielestään, paitsi että tällä koiralla oli kirottu paljon karvoja siinä. Se
ei ollut diskonäköä, joka on niin suosittu nykyään.
Ja niin WO-MAN istui muokkaamaan edellä mainittua koiraa. Anna minun saada vähän
uh, visuaalinen apu. . .
Nyt hän otti koiran ja puhdisti sen hiukan. Hän otti
hiukan takaosasta täällä, niskan, rinnan, hampaiden ympärillä.
Sain kaiken ei-toivotun ylimääräisen materiaalin pois tältä alueelta, jota kutsumme
Burbank. Sitten hän asetti pienen tikkarin näin, todella mukava, sai hänen
suu asetettu sellaiseksi. Ja kyykysi hänelle. Katse koiran
silmät. Hän katsoi koiran silmiin, tiedätkö mitä hän sanoi
koira? Hän sanoi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *