Käännä lyriikoita kahdella yksinkertaisella askeleella

  • Homepage
  • >
  • M
  • >
  • MC Solaar – Onzième commandement

Artisti MC Solaar -  Otsikko Onzième commandement

Lyriikat & Käännös: MC Solaar - Onzième commandement Alhaalla näet käännetyt MC Solaar lyriikat sivulta sivulle! Verkkosivustollamme löydät paljon muita käännettyjä lyriikoita. Katso meidän arkistomme ja muita lyriikoita, esimerkiksi paina esittäjän MC Solaar kirjainta M ja näe, mitä kappaleita meillä on enemmän esittäjältä MC Solaar meidän arkistostamme, kuten Onzième commandement.

Alkuperäinen

J'suis le 301ième du Comité
Une petite entité parmi les sommités.
Fallait s'aider du KGB, connecter le Kumité,
Créer une équipe soudée, tout préparer chez les RG. OK ! Aéroport, opération Condor,
Pour changer de décor avec un faux passeport
Encore business class, costume classe
Sur place directives de l'Etat et des Contras. Mets le mal à mal, aide-toi du premier Réseau
Appelle Kissinger, Kadhafi, Fidel Castro, s'il le faut
Les pros du commando de Monaco experts en pyro
Pivots, héros de feu à Waco ! Gazelle, hélicoptère, feu vert de Rockfeller
Puis jette le cellulaire sinon, it's over !
Je suis en mission pour le gouvernement,
Force de subversion. Onzième commandement. Allez !
Ah !
Allez ! Medellín quelques buildings,
J'ai la rose blanche quand j'entre dans la limousine
Tout est clean ! Discrétion de rigueur,
J'mate le rétroviseur pas de cop undercover. Savent-ils qu'ils sont déjà captifs.
Technique de Cardiff, minoritaire actif.
Explosif, véto, paroles folles cas d'école
Plus d'avocats, ils sont déjà guacamole ! Je connais le danger, depuis l'sommet d'Angers,
Le camp secret d'Tanger manger puis vidanger
Point d'non retour, ils vont faire leur plan
Brief psychologique. Onzième commandement. Allez ! J'pense à la CIA, la cellule 33
La mafia de Détroit ma classe 3 à Yalta Ah !
Un cellulaire allumé, la limousine est r'pérée
Activité du Capitol jusqu'à l'Élysée. Opération pickpocket bouclée
Je saute en marche et bye-bye protection rapprochée.
Code 8 on piste ma fuite par satellite,
L'élite panique, l'hélico vole vers la Jamaïque. Le hic ? L'explosion ! Taupe ? Indiscrétion !
Mais l'évaporation s'est faite dans un camion
Lumières, caméras non pas d'télévision
Secret-défense, action. Onzième commandement. Allez ! Onzième commandement Allez ! Onzième commandement 

käännös

Mä Komitean 301. jäsen
Huippujen pikkutekijäks pääsen.
Hätiin tartti KGB:n, Kumitea vähäsen.
Luon hioutun joukkueen, RG:n luona hoidan sen. OK! Lentokenttä, operaatio Petolintu,
Että voi vaihtaa maisemaa väärällä passilla
Vieläpä business classissa, puvussa passelissa
Sopassa Valtion ohjeistuksia ja vastuksia. Paa pahis pahaan, soita jeesiä Ykkösverkosta
Kissingeriltä, Kadhafilta, Fidel Castrolta vain pakosta.
Monacon kommandoproot palo-osastosta
Tukiakselit, tulisankarit Wacossa! Gaselli, helikopteri, Rockfellerin vihreä valo
Nyt heitä pois luuris, muuten it's over!
Mulle tuli hallitukselta ylhäältä läksy,
Mullistusvoima. Yhdestoista käsky. Ala!
Aa!
Ala! Medellín muutamin puljuin,
Mul' on valkoruusu käydessäni limusiiniin.
Kaik' on clean! Salassapito voimassa,
Katon takapeiliin: ei hemmoo varjostamassa. Tietävätkö he olevansa jo haavis.
Tekniikka ku Cardiffis, toimijat vähis.
Jyskis, veto, kovat puheet koulun juttu
Lakimiehet loppu, ne on jo koulittu! Mä tunnen vaaran, jo huipulta vaaran,
Salainen leiri Vaasan, vien ruoan ja tavaran
Ei oo entiseen paluuta, ne aikomaansa ryhty
Psykologinen tentti. Yhdestoista käsky. Ala! Mielessä CIA, se selli 33
Se Detroitin mafia, mun kolmosluokka Jaltalla Aa!
Luuri päällä, limusiini on hogattu tarkasti
Toimintaa Capitolilta Elyséelle asti. Operaatio kiristetty taskuvarkaus
Loikkaan matkaan ja hei-hei lähennetty turvaus.
Koodi 8, mun pako jäljitetään satelliitilla,
Eliitti paniikis, heko lentää kohti Jamaikaa. Jama? Pamaus! Myyrä? Paljastus!
Mutta haihdutus hoitu kuorma-autos
Valoja, kameroita eipä oo televisioos
Huippusalainen, hoidos. Yhdestoista käsky. Ala! Yhdestoista käsky. Ala! Yhdestoista käsky. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *